Get Adobe Flash player

 Focus Wales Film Festival will take place on Saturday 18th May 2019 at Grove Park Theatre, Wrexham – supported by Ffilm Cymru and 73 Degree Films.

The festival will offer an array of film screenings and events alongside the usual music showcase and conference programme.

As part of this day filmmakers across Wales are being urged to submit their work for the first ever Focus Wales Short Film Award. This will offer opportunities for filmmakers, both from Wales and internationally, to submit their work or screenings and awards in a high quality showcase environment.

Focus Wales wristband holders will be able to attend the film festival at no additional cost and film festival-only tickets are also available.

For submissions, tickets and information please visit focuswales.com/film.

In this inaugural year of the festival, awards will be offered in 2 categories; Best Welsh Short Film and Best International Short Film. All scripted and non-scripted films under 15 minutes in length will be considered, including documentaries. Student discounts are available and anyone whose work is selected for screening will receive their film festival pass completely free. Applications close at midnight on March 24th 2019.

Information about special screenings and esteemed judging panel are coming soon via the Focus Wales website.

Galwad i wneuthurwyr ffilmiau Cymru i gyflwyno i Ŵyl Ffilmiau cenedlaethol newydd sbon.

Bydd Gŵyl Ffilmiau FOCUS Wales yn digwydd ar ddydd Sadwrn, Mai 18fed, 2019 yn Theatr Grove Park, Wrecsam – dan nawdd Ffilm Cymru a 73 Degree Films.

 

Bydd yr ŵyl yn cynnig amrywiaeth o sgriniadau a digwyddiadau ffilm ochr yn ochr â’r rhaglen gynhadledd ac arddangos cerddoriaeth arferol.

 

Fel rhan o’r diwrnod hwn mae gwneuthurwyr ffilmiau Cymru gyfan yn cael eu hannog i gyflwyno’u gwaith ar gyfer Gwobr Ffilm Fer FOCUS Wales gyntaf erioed. Bydd yn cynnig cyfleoedd i wneuthurwyr ffilmiau, o Gymru ac yn rhyngwladol, i gyflwyno’u gwaith i’w sgrinio a’u gwobrwyo mewn amgylchfyd arddangos o ansawdd uchel.

 

Bydd deiliaid bandiau llawes FOCUS Wales yn cael mynychu’r ŵyl ffilmiau heb gost ychwanegol ac mae tocynnau i’r ŵyl ffilmiau yn unig hefyd ar gael.

 

Am gyflwyniadau, tocynnau a gwybodaeth, ewch i focuswales.com/film

 

Yn y flwyddyn gyntaf hon o’r ŵyl, fe gynigir gwobrwyon mewn 2 gategori: Ffilm Fer Gorau o Gymru a Ffilm Fer Ryngwladol Gorau. Rhoddir ystyriaeth i bob ffilm, gyda neu heb sgript, sydd o dan 15 munud o hyd, gan gynnwys rhaglenni dogfen. Mae gostyngiadau ar gael i fyfyrwyr a bydd unrhyw un sydd â’u gwaith yn cael ei ddewis i’w sgrinio, yn derbyn tocyn am ddim i’r ŵyl ffilmiau. Mae ceisiadau’n cau am hanner nos, Mawrth 24ain, 2019.

 

Bydd gwybodaeth am ein sgriniadau arbennig a’r panel beirniaid uchel eu parch ar gael yn fuan trwy Wefan FOCUS Wales.

 

 

Comments are closed.

Screen Shot 2016-10-27 at 09.28.54
Dydd Iau / Thursday

9am - Breakfast

11am - Empowerment Hour

12pm - The Business Community

3pm - Mindful Musings

10pm - Arran Hodges

 

Weather in Wrexham
giweather wordpress widget